Podatki podjeta

Podjetje MATTES, svetovanje in investicije, d.o.o.
je registrirano v Novi Gorici, ampak aktivno deluje na področju celotne Slovenije.
 

MATTES, svetovanje in investicije, d.o.o.

Breg 7, Kromberk

5000 Nova Gorica


Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici; SRG:2008/35980;              


Osnovni kapital:  7.500,00 EUR;

Matična št.: 3425673000

ID št. za DDV: SI77264134


Št. poslovnega računa: 05100-8012687592 (Abanka  d. d.)