INTERDISCIPLINARNO SVETOVANJE 


INOVATIVNE SVETOVALNE METODE 
PO MERI

Pomagamo Vam pri organizaciji in izpeljavi različne palete naložb. Svetujemo pri naložbah v inovativne podjetniške in gospodarske projekte ali naložbe v različne vrednostne papirje in surovine. Pravnim in fizičnim osebam optimalno sestavimo naložbe in s tem le te prilagodimo pravi donosnosti in varnosti.  Z znanjem, izkušnjami in mladostno ambicioznostjo delujemo tudi na področju financiranja podjetij.

Naj bodo naložbe v Vašem portfelju naložbe, ki se jih poslužujejo vešči vlagatelji.

SVETOVANJE                      
 • Finančno - ekonomsko svetovanje pri pripravi in izvajanju poslovnih projektov ter investicij 
 • Priprava študij izvedljivosti za investicijske projekte

FINANCIRANJE 
 • Pridobivanje investitorjev za podjetniške projekte
 • Svetovanje podjetjem in pomoč pri pridobivanju dodatnega lastniškega ali dolžniškega kapitala
NALOŽBE
 • Organizacija, coaching in izpeljava nabora aktualnih donosnih naložb na različnih področjih
 • Pomoč pri organizaciji naložb v obveznice

PRODAJA 
 • Zahtevna in inovativna prodaja - inovativno trženje
 • Svetovanje in aktivnosti pri začetni komercializaciji izdelkov in storitev ter vzpostavitev marketinških spletov in strategij
 • Komercialno svetovanje - nove prodajne poti
 • Mednarodno trženje in prodaja - pogajanja
 • Optimizacija marketinških aktivnosti in načrtovanje promocij 
 • Organizacija izobraževanj in delavnic glede prodajnih aktivnosti - povečevanje učinkovitosti prodajnih timov
 • Outsourcing prodaje v obliki celotne prodajne aktivnosti za mala in razvijajoča se podjetja